Carousel imageCarousel imageCarousel image


KONKURS PLASTYCZNY "DRUGIE ŻYCIE GAZETY"

konkurs plast.pdf

🍇🍊KOLOROWO i ZDROWO🍓🥝

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

W czwartek - 17 marca w klasie 1A było smacznie i przede wszystkim zdrowo.


W ramach innowacji pedagogicznej „EKOtriki na kąciki” uczniowie zrobili zdrowe desery. Własnoręcznie przygotowali pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe. Tego dnia uczniowie przynieśli do szkoły świeże owoce: jabłka, gruszki, banany, truskawki, maliny, winogrona, mango, mandarynki i kiwi. Wszyscy mieli soczyste minki na widok tych smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się do pracy. Pierwszoklasiści samodzielnie kroili owoce i nadziewali je na patyczki, tworząc pyszne i zdrowe szaszłyki.


Degustacja była udana! 👍


Przygotowanie szaszłyków sprawiło dzieciom wiele satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu.


Podziękowania dla Rodziców za przygotowanie produktów. 😊ZOBACZ GALERIĘ/Ewa Janusz/

"PROGRAM "AKTYWNA TABLICA"

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożone przez naszą szkołę wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji Rządowej w wysokości 80% oraz z dotacji Gminy Czechowice-Dziedzice w wysokości 20%.


Cele programu

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stsowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe Programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.


Zadania szkoły w ramach Programu

1. uczestniczenie przez przynajmniej pięciu nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

2. uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

3. udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

4. zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

5. dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK,

6. wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

7. wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;

8. przedstawienie dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie:

• cenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,

• charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

• wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;

• udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Za sprawną realizację Programu odpowiedzialny jest e-koordynator pani Monika Fuchs. Na cały rok szkolny zaplanowano działania związane z wykorzystaniem TIK w edukacji. Został powołany Nauczycielski Zespół Samokształceniowy, którego celem jest wspieranie dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK. W skład zespołu wchodzą następujący nauczyciele:

- p. Monika Fuchs – przewodnicząca, e-koordynator

- nauczyciele przedmiotowy

- nauczyciele specjaliści.

/Monika Fuchs/

❤️PODZIĘKOWANIE❤️

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Wykazaliście się Państwo wielką hojnością i szczodrością ❤️

14 marca dary zostały odebrane przez pracowników PCK w Bielsku - Białej.


Kiedy pomagamy innym,

pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas”

~ F. Edwards


/Ewa Janusz/


WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Informujemy, że wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej
w naszej szkole zostali przyjęci.
Lista dzieci została wywieszona przy wejściu do szkoły.


Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie
we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Bielsku-Białej
organizuje pomoc ukraińskim rodzinom.

🥬🌶ROBIMY PYSZNE, ZDROWE KANAPKI🥒🫑

Carousel imageCarousel image

10 lutego uczniowie klasy 1A w ramach zajęć dodatkowych
-
innowacji pedagogicznej „EKOtriki na kąciki” samodzielnie wykonywali kanapki.
Pierwszoklasiści doskonale wiedzą, jak ważny jest wybór pieczywa i że warto wybierać pieczywo wieloziarniste.
Znają też wartości odżywcze warzyw.
Dzieci przyniosły do szkoły potrzebne produkty, takie które najbardziej lubią.
Po starannym umyciu rąk i założeniu fartuszków wszyscy ochoczo zabrali się do pracy.
Zadanie zostało wykonane doskonale!
Kanapki nie tylko były smaczne i zdrowe, ale i pięknie ozdobione.
Uczniowie przekonali się, że najlepiej smakują kanapki wykonane własnoręcznie.

ZOBACZ ZDJĘCIA

/Ewa Janusz/

🤡😼✌️DZIEŃ POSTACI Z BAJEK🧚‍♀️🤹‍♀️

9 lutego 2022r. do klasy 1A zawitała bajkowa atmosfera.
Uczniowie przyszli przebrani w ulubione postaci z bajek.
Dzieci zaprezentowały swoje stroje podczas wspólnych pląsów i zabaw.
Rodzice uczniów zadbali o słodkie przekąski.
Wspólna zabawa sprawiła dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.


ZOBACZ ZDJĘCIA


/Ewa Janusz/

DOBRO POWRACA

Dzięki pomysłowi i staraniom Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie udało się zrealizować nasze marzenie.

Fundusze na zamówienie i zainstalowanie na terenie placówki metalowego serca - pojemnika na plastikowe nakrętki zostały pozyskane od Burmistrza Czechowic–Dziedzic oraz Rady Rodziców SP 2 w Ligocie. Serduszko służy do zbiórki wszystkich plastikowych nakrętek, m.in. z butelek po wodzie mineralnej, napojach, sokach…

Nakrętki zebrane przez mieszkańców Ligoty wspomogą leczenie mieszkańca naszej miejscowości – 6-letniego Adasia Gabzdyla.

Prosimy o przyłączenie się do akcji.


Postępowanie rekrutacyjne do klasy 1 na rok szkolny 2022/2023
trwa od 1 do 28 lutego 2022 r.


Uczniowie klasy 1A realizowali w I semestrze innowację programowo – metodyczną
pt.
Zakamarek - ekotriki na kąciki”.
Jest to ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej
oraz aranżacji przestrzeni.
Innowacja ma charakter plastyczno – techniczno - przyrodniczy.

CZYTAJ WIĘCEJ

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy zdrowia, pomyślności i pociechy z wnuków ❤️❤️❤️

KOCHAMY WAS ❤️❤️❤️


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie


SUKCES NASZEJ UCZENNICY

Uczennica klasy 8b Małgorzata Tittor została laureatką II miejsca

w XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego "Bóbr" w kategorii Junior.

Serdecznie gratulujemy!


Opiekunem konkursu była p. Elżbieta Rogowiec.


Organizatorami konkursu Bóbr w Polsce są:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska
oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI)

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną


/Elżbieta Rogowiec/

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ZE SZTUKĄ NA TY
- JAK ZOSTAĆ MAŁYM ARTYSTĄ"
PODSUMOWANIE I SEMESTRU

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Klasa 1b oraz 3a realizowały w I semestrze innowację pedagogiczną „Ze sztuką na Ty - jak zostać małym artystą”. Miała ona charakter plastyczno – techniczno - teatralny.

Nadrzędnym celem było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka, rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, jego indywidualnych zdolności twórczych oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej i teatralnej.

W jej ramach zostały wykorzystane różnorodne techniki plastyczne, techniczne, sceniczne, recytatorskie, mające na celu rozwijanie swobodnej ekspresji małego artysty.

Zajęcia miały za zadanie wyzwolić w dzieciach autentyczną radość tworzenia na skutek poznawania różnorodnych technik plastycznych, częstej zmiany materiałów oraz zróżnicowanych metod, form i środków nauczania.

W ramach innowacji uczniowie klasy 1b oraz 3a pojechali do kina na bajkę pt. „Ainbo- strażniczka Amazonii”. Został również zorganizowany konkurs na but św. Mikołaja, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Tworzenie prac przez naszych małych artystów przyniosło im wiele radości, a każde wykonane przez nich dzieło było niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju.


WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU SZKOŁY


/Joanna Szendzielarz-Ochman, Angelika Kopeć/

GRATULUJEMY RAZ JESZCZE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Jak już informowaliśmy, uczniowie naszej szkoły: Gabriel Feruga i Aleksander Szczotka z klasy 1A

zdobyli ex aequo I miejsca 🥇🥇

w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „CZŁOWIEK, A ŚRODOWISKO 2021”🎨👏


17 stycznia 2022r. Dyrektor Szkoły Pani Adrianna Czylok wręczyła uczniom nagrody

przekazane przez Starostę Powiatu Bielskiego.

Niestety, ze względu na pandemię, w tym roku nie mogła odbyć się uroczysta gala wręczenia nagród.


To ogromny sukces naszych pierwszoklasistów!!!

Wielkie brawa i gratulacje 👏👏👏🏆🏆


Laureaci Powiatowego Konkursu Ekologicznego


/Ewa Janusz/

PODSUMOWANIE AKCJI "POLA NADZIEI"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

Ks. Mieczysław Maliński


W dniach 1-3 grudnia odbyła się zbiórka funduszy „Krówka za złotówkę”.

Zebrano 628 zł.


15 grudnia rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsze ozdoby świąteczne”.

Komisja konkursowa oceniała pomysłowość, estetykę

i staranność wykonania przesłanej pracy.


Nagrodę główną otrzymali:

Iga Borgieł kl. 3A

Miłosz Wydra kl. 1a

Martyna Ponc kl. 4b

Osoby wyróżnione:

Gloria Bieniek kl. 3b

Marta Żoczek kl. 1A

Alicja Wrońska kl. 1A

Nina Koprzywa kl. 3b

Kinga Przybylska kl. 7A

Karolina Szwed kl. 3A

Jan Feruga kl. 2


Wszystkie prace konkursowe zostały sprzedane podczas KIERMASZU BOŻONARODZENIOWEGO, który odbył się w dniach 16-17 grudnia.

Zebrano 634,50 zł.


Fundusze zebrane podczas zbiórki „Krówka za złotówkę” i kiermaszu zostaną przekazane na rzecz

hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w akcji Pola Nadziei.


Każdy ma coś, co może dać innym”

Barbara Bush


/Marzena Lasek, Joanna Polczyk/

AKCJA "PODARUJ LEKTURĘ BIBLIOTECE"
PODSUMOWANIE

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji "Podaruj lekturę bibliotece".

Niektóre z podarowanych książek zostały od razu wypożyczone :)

Nasz księgozbiór wzbogacił się łącznie o 34 egzemplarze lektur o wartości 580 zł.


DZIĘKUJEMY!


/Małgorzata Mola/

"AKTYWNA TABLICA"
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LIGOCIE

Pięć szkół podstawowych w gminie Czechowice-Dziedzice otrzymało dotację na zakup sprzętu IT i pomocy dydaktycznych w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica".


Jedną z tych szkół jest nasza placówka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie.


Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. ze środków własnych gminy. Dotacja uzyskana z budżetu państwa na realizację programu to 35 000 zł, a wkład własny gminy wynosi 8 750 zł. Fundusze przeznaczone zostaną na pomoce dydaktyczne dla dzieci.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


KSIĄŻKA

Czemu książka stoi niema?

Może o czym mówić nie ma?

Jej literek czarne rządki

smutne, jak jesienne grządki.

Czemu taka nudna, pusta,

jakby jej zamknięto usta?

Aż tu nagle, moja miła,

niema książka przemówiła.

I gadała, i śpiewała,

czego nie opowiadała!

O przygodach, awanturach,

ptakach, kwiatach, morzach, górach.

Gdzie to wszystko w niej mieszkało?

Jak to wszystko w niej drzemało?

Chyba nie ma o co pytać:

nauczyliśmy się czytać!


Tradycją naszej szkoły jest uroczyste przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powróciliśmy do tej tradycji. W środę 15 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy 1a i 1b oraz klasy drugiej.

Dzieci przybyły wraz ze swoimi wychowawczyniami do szkolnej biblioteki, gdzie zostały powitane przez nauczyciela bibliotekarza – panią Małgorzatę Molę. Swoją obecnością uroczystość uświetniły także panie dyrektor Adrianna Czylok oraz Joanna Linnert.

Na początku spotkania przypomnieliśmy sobie zasady panujące w bibliotece. Następnie uczniowie klasy 5b oraz 8a (Weronika Bukiewicz, Zofia Szwed, Martyna Wątroba oraz Miłosz Majcherczyk) zaprezentowali krótki montaż literacki, zachwalając zalety czytania książek, przedstawiając ich skargi oraz prośby. Chętni uczniowie mogli także osobiście odczytać prośby książki. Mądra Księga nauczyła również dzieci krótkiego wierszyka:

"Książka uczy, wychowuje, rozwesela smutne dni.
Czytaj książki, a zobaczysz, że w życiu pomogą Ci!”

Później dzieci miały okazję pochwalić się doskonałą znajomością bohaterów książkowych, rozpoznając postacie przedstawione na ilustracjach. Następnie każdy uczeń losował numerek, pod którym ukrył się „przekręcony” tytuł baśni, wiersza lub opowiadania. Zadaniem dzieci było odgadnięcie prawidłowego tytułu, co okazało się dla niektórych sporym wyzwaniem.

W kolejnej części spotkania uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować i kochać książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Następnie każde dziecko zostało pasowane przez Mądrą Księgę na czytelnika. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki, a dzieci z klas pierwszych także dyplomy oraz książki z projektu „Mała książka, wielki człowiek”. Na koniec ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia, a chętni uczniowie wypożyczyli książki.


ZOBACZ ZDJĘCIA KLASY 1A

ZOBACZ ZDJĘCIA KLASY 1B

ZOBACZ ZDJĘCIA KLASY 2


Nie zapomnieliśmy również o klasach trzecich, które dwa lata temu ominęło pasowanie na czytelnika. W piątek 17 grudnia pani Mola odwiedziła uczniów klas 3a i 3b w ich sali i przeprowadziła zajęcia pt. „Jesteśmy czytelnikami biblioteki”. Trzecioklasiści wykazali się doskonałą znajomością zasad panujących w naszej bibliotece. Odczytali prośby książki, bezbłędnie ułożyli rozsypankę „Abecadło o książce”, rozpoznali bohaterów książkowych oraz odgadli poprawne tytuły baśni i wierszy. Na koniec dzieci otrzymały zakładki i udaliśmy się do biblioteki, by ustawić się do pamiątkowego zdjęcia.


ZOBACZ ZDJĘCIA KLASY 3A I 3B


Podsumowując należy przyznać, iż uczniowie klas 1-3 są najgorliwszymi czytelnikami naszej biblioteki szkolnej, odwiedzają ją bardzo często i wypożyczają wiele książek. Czytajcie, kochane dzieci, jak najwięcej, bo „kto czyta, żyje wielokrotnie”, a książki to nasi najlepsi przyjaciele!

/Małgorzata Mola/

PODZIĘKOWANIE

"OPOWIEŚĆ WIGILIJNA" W WYKONANIU
UCZNIÓW KLASY 7A

Opowieść wigilijna 1.mp4

PROJEKT "ZWIERZĄT PRAWA - NASZA SPRAWA!"

zwierząt prawa - nasza sprawa.pdf

PROJEKT "STWORZONE Z NATURY"

stworzone z natury.pdf

KONKURS NA BUT ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Rozstrzygnięcie konkursu na but św. Mikołaja (2).pdf

DZIEŃ NA OLIMPIE

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Non scholae, sed vitae discimus

26.11.2021r.

… któż to wyłonił się z czeluści Tartaru zwanego współcześnie pokojem nauczycielskim…?

To szlachetna Hestia – bogini ogniska domowego – opiekunka klasy 5a, czyli pani Monika Ryrych. Tuż za nią podąża sroga Hera, jej siostra, strażniczka mowy ojczystej, określana przez śmiertelników panią Katarzyną Bandel. Co tutaj się dzieje? … Ich kroki kierują się w stronę sali nr 24, gdzie panuje chaos – boginie, tytani, a nawet śmiertelnicy właśnie rozpoczynają olimpijską ucztę bogów. Przy suto zastawionym ambrozją i nektarem stole zasiedli bohaterowie najbardziej znanych mitów; Demeter i Kora, Prometeusz, Syzyf, Herakles, Tezeusz i Ariadna, Ikar i Dedal – jakoś dziwnie podobne twarze do dzisiejszych uczniów z klasy 5a. Swoja obecnością zaszczycają nas również boginie edukacji p. Adrianna Czylok i p. Joanna Linnert.

Rozpoczyna się … ciii… właśnie z chaosu powstaje pierwsza para bogów… Uczestnicy poznają losy najważniejszych postaci starożytnego, mitycznego świata. Sami odgrywają sceny ze swojego życia. Nagle pojawia się Herakles (w roli głównej Dawid Dziech) i wykonuje szybko i zwinnie dwanaście prac – teraz wszyscy obecni już wiedzą, co oznacza stajnia Augiasza. Niepostrzeżenie przelatuje nad naszymi głowami Ikar vel Miłosz Wala i okrywa się tumanem piór… O tam, jakaż cudowna Ariadna (Marysia Piprek) i nieustannie zmęczony Syzyf (Aleksander Piątek). Na koniec ukojenie przynosi Demeter (Kornelia Adamczyk) i jej córka Kora (Eliza Gawlas), a całości dopełnia historia Prometeusza, w którego rolę wcielił się Filip Gawlas. Zebrani entuzjastycznie oglądali i słuchali starożytnych mitów, stwierdzając, że te opowieści fantastyczne są bardzo zajmujące i wzruszające…

Wszyscy przeżyliśmy niezapomniane chwile, czas tak szybko upłynął, te kilka milionów lat minęło jak 45 minutowa lekcja języka polskiego. Wróciliśmy do XXI wieku bogatsi, bardziej ciekawi świata i jego historii; na zawsze zostanie w nas obraz starożytnych postaci i ich opowieści oraz kilkanaście związków frazeologicznych…

/Katarzyna Bandel/


PODZIĘKOWANIE

WYJAZD UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH
DO TEATRU LALEK "BANIALUKA" W BIELSKU-BIAŁEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

9 grudnia 2021 r. uczniowie z klas: 1a, 2 i 3b wraz z opiekunami wybrali się na autokarową wycieczkę do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku-Białej.


Dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Diabelskie figle”. Była to piękna i zabawna opowieść o pracowitych Aniołkach, Mikołaju i nieznośnych Diabełkach, które nie chciały dopuścić do Świąt Bożego Narodzenia.


Wszyscy uczniowie byli zachwyceni grą aktorską, kostiumami, śpiewanymi kolędami, ale i dowcipnymi piosenkami.

Spektakl wprowadził dzieci w świąteczną atmosferę. To był bardzo udany wyjazd 😀./Ewa Janusz, Marzena Lasek, Aleksandra Greczka”/


WOJEWÓDZKI KONKURS
"WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW" EDYCJA 2021/2022

Carousel imageCarousel image

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie "Wielka Liga Czytelników", którego głównym celem jest promocja czytelnictwa, w tym rodzinnego czytania.

Czytanie książek to wspaniała, efektywna i na dodatek bezpłatna metoda rozwoju, a chwile spędzane z rodzicami na czytaniu i dyskusji o treści książki znakomicie wpływają na relacje rodzinne. W naszym projekcie sukcesem jest przede wszystkim systematyczne czytanie.

Zapisy w bibliotece do czwartku 16 grudnia br. (z formularzem zgłoszenia podpisanym przez rodzica). Etap pierwszy (szkolny) trwa do 7 lutego. Do tego czasu uczestnicy konkursu oddają wypełnione testy z treści pięciu wybranych przez siebie książek.

ZOBACZ LISTĘ KSIĄŻEK DO WYBORU /ETAP SZKOLNY/

ZOBACZ REGULAMIN KONKURSU

ZOBACZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

ZOBACZ LISTĘ KSIĄŻEK DO PÓŁFINAŁU

ZOBACZ LISTĘ KSIĄŻEK DO FINAŁU


/Małgorzata Mola/


SUKCESY UCZNIÓW KLASY 1A W POWIATOWYM
KONKURSIE EKOLOGICZNYM "CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO 2021"

Uczniowie klasy 1A wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a środowisko 2021”.

Miło nam poinformować, że Gabriel Feruga i Aleksander Szczotka zajęli ex aequo I miejsca 🥇🥇.

To ogromny sukces naszych pierwszoklasistów!!! 🏆🏆🏆

Serdecznie gratulujemy 😀 👍👏/Ewa Janusz/

Laureaci Powiatowego Konkursu Ekologicznego


MIKOŁAJKI W KLASIE 1A

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mikołaj nie zapomniał o uczniach z klasy 1A, którzy 7 grudnia powrócili do szkoły do nauki stacjonarnej. Radość dzieci była przeogromna. Cieszyły się swoim wzajemnym towarzystwem po tygodniowej rozłące.


W trakcie trwania ostatniej lekcji, do klasy zapukał śliczny Elf z zapytaniem, czy uczniowie przyjmą strudzonego Mikołaja. Dzieci bardzo ucieszyły się z wizyty Mikołaja i jego pomocników: Śnieżynki, Diabełka i Elfa. Chętnie opowiadały o swoich zainteresowaniach i rodzeństwie.


W tym czasie pomocnicy Mikołaja naklejali na twarzach dzieci prześliczne ozdoby i malowali zimowe gwiazdki. Dzieci zaśpiewały dla Mikołaja piosenkę pt. „Kochany Panie Mikołaju”. Wszyscy otrzymali paczki i słodkie lizaki. To był dzień pełen wrażeń.


Dziękujemy ❤️


/Ewa Janusz/


"ANDRZEJKI" KLAS 1 - 3

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kultywując naszą staropolską tradycję zabaw w dniu św. Andrzeja, Samorząd Uczniowski przygotował dla klas 1 – 3 klasowe „Andrzejki”, które odbyły się w naszej szkole 26.11.2021/piątek/. Uczennice kl. 7-8 pięknie przebrane za cyganki i wróżki wprowadziły swoich młodszych kolegów i koleżanki w świat magii i czarów. W tym dniu dzieci poznały nie tylko tradycje i zwyczaje andrzejkowe. Wzięły również udział w licznych wróżbach, które pobudzają dziecięcą wyobraźnię, uczą kreatywności, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść się w świat marzeń i fantazji. I tak właśnie było u nas w szkole.


Uczniowie chętnie uczestniczyli w wróżbach i zabawach integracyjnych przy muzyce, które zaproponowały im starsze koleżanki. Towarzyszyło im przy tym dużo radości, a na twarzach gościł szczery uśmiech. Dzieci, po udanej zabawie, mogły uzupełnić spalone kalorie podczas poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Były to same smakołyki !!!!


Nad udaną i bezpieczną zabawą czuwali wychowawcy klas 1 - 3 oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczennice: Hania, Martyna/ kl.8a/, Amelia, Sylwia, Julia /kl.8b/, Milena Jaworska, Natalia /kl.7b/,oraz Julia Truss/ kl.7a/ znakomicie sprawdziły się w roli prowadzących. Brawo!!!!!!!!!


/Opiekun SU: Joanna Polczyk/


ZOBACZ FOTORELACJĘ NA FACEBOOKU SZKOŁYMIĘDZYSZKOLNE ZAWODY W PIŁCE RĘCZNEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel image

30 listopada nasi najstarsi chłopcy brali udział w międzyszkolnych zawodach w piłce ręcznej.
Po ciężkich i wyczerpujących pojedynkach zajmujemy
5 miejsce.

Reprezentacja: Nikodem Jachnik, Nikodem Miklar, Konrad Pustelnik, Krzysztof Bartz, Mateusz Kopoczek,
Filip Piprek, Dawid Wierzba i Sebastian Wiewióra.

Serdecznie gratulujemy wspaniałej walki!


NOWY PLAC EDUKACYJNY

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Z radością informujemy, że od grudnia można korzystać z naukowego placu zabaw, utworzonego w ramach projektu współpracy EduPark. Projekt EduPark jest realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska a finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plac znajdujący się przy ulicy Miliardowickiej ma spersonalizowane edu-memory, prezentujące elementy dziedzictwa lokalnego Ziemi Bielskiej; w naszej gminie gra prezentuje wydarzenia kulturalne powiatu bielskiego.

Ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw składający się z interaktywnych i certyfikowanych urządzeń to najlepszy wybór, jakiego można dokonać myśląc o dzieciach. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu. Mamy nadzieję, że nowy obiekt stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również turystyczną atrakcją gminy, przeznaczoną w szczególności dla rodzin z dziećmi.


SUKCES SPORTOWY NASZYCH UCZENNIC

Carousel imageCarousel image

29 listopada br. starsze dziewczęta brały udział w międzyszkolnych zawodach z piłki ręcznej.

Skład drużyny: Julita Józkowiak, Gabrysia Czylok, Jagoda Jarek, Milena Sosna, Klaudia Baścik, Klaudia Janik, Marta Mynarska, Julia Podsadecka, Paulina Bagińska, Hania Kłusek, Emilia Zarzyna i Oliwka Zarzyna!

Serdecznie gratulujemy wysokiego 5 miejsca!


SUKCES NASZYCH UCZNIÓW

Carousel imageCarousel image

Zwycięzcy II etapu konkursu fotograficznego ,,Żuczek Bronek rusza w świat"
pod honorowym patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic, Pana Mariana Błachuta organizowanym przez
Szkołę Podstawową przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bronowie:

I miejsce - Elżbieta Tittor z klasy 2

III miejsce - Szymon Wełna z klasy 5b


Gratulujemy!

/Lucyna Skrudlik-Augustyniak/


WYJAZD DO KINA

Carousel imageCarousel imageCarousel image

22 listopada uczniowie klasy 1b oraz 3a, w ramach innowacji pedagogicznej
„Ze sztuką na Ty - jak zostać małym artystą”, udali się do kina „Świt” w Czechowicach-Dziedzicach.
Film, którą obejrzeli, nosił tytuł
„Ainbo - strażniczka Amazonii”.
Mieli okazję zapoznać się z kulturą, sztuką i zwyczajami mieszkańców dżungli amazońskiej.
Bajka wywarła na uczniach spore wrażenie i zapewne na długo
pozostanie w ich pamięci.

/Joanna Szendzielarz-Ochman, Angelika Kopeć/PODZIĘKOWANIE

podziekowanie RR.pdf

"BIBLIOTEKA TO SKARBNICA LEKARSTW DUSZY"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

15 listopada, chłodny jesienny poranek, klasa 4a (jeszcze trochę zaspana, ale pełna zapału) wyrusza w nieznane… obiera kurs na odkrywanie świata książek. Przed nimi wizyta w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, wizyta w niekończącej się krainie woluminów, lektur, dzieł literackich…

Uczniowie wraz z wychowawczynią p. Katarzyną Bandel oraz p. Małgorzatą Molą zostają porwani w świat wyobraźni, rzeczywistość tak mało dziś popularną – bibliotekarz, prawie jak w średniowiecznej powieści, poprowadził klasę przez gigantyczne labirynty półek z książkami, pomieszczenia zawierające wiedzę z każdej dziedziny życia… To niesamowite odkrycie – istnieje świat inny iż wirtualny, ale równie nierzeczywisty.

Świadomość tak wielkiej ilości książek wywiera na nas ogromne wrażenie. Każdy chce dotknąć, wyjąć, zobaczyć i od razu przeczytać dostrzeżony utwór. Zatrzymujemy się przy kolejnych pozycjach, z wielką niechęcią przechodzimy dalej, bo już czytając pierwsze zdania, przenosimy się w inny czas, poznajemy nowych przyjaciół, po prostu odkrywamy świat na nowo… Świat jakby się zatrzymał. Przechodzimy do następnych drzwi, które odkryją tajemnicę historii książki przedstawioną przez pracownika tej wspaniałej biblioteki. Uczymy się o pierwszych utworach, śledzimy rozwój dzieł i podziwiamy ewolucję jaką przeszła ludzkość od glinianych tabliczek do ebooków. Sami próbujemy sił w tworzeniu książki…

Niestety, czas mija i nasza wycieczka musi opuścić ten gmach fantazji, nierzeczywistości, fikcji literackiej a jednocześnie bardzo nowoczesny budynek godny XXI wieku. Chcemy dopełnić naszą wiedzę w Izbie Regionalnej Czechowic–Dziedzic. W drzwiach muzeum wita nas kustosz p. Jacek Cwetler. Wygodnie rozsiadamy się i zaczyna się opowieść o czasach, ludziach i miejscach nam tak bliskich – gminie Czechowice- Dziedzice. Historia prowadzi nas od początków Księstwa Cieszyńskiego, poprzez przeróżne koleje losu, jak choćby podział na zabory i państwa, aż po czasy powojenne. Odkrywamy, jak ważna jest historia naszego regionu, więź z tutejszymi mieszkańcami budowana w czasach dobrych, czasach grozy i prześladowań… Poznajemy, dotykamy eksponaty codziennego użytku … zadajemy mnóstwo pytań, jesteśmy ciekawi do czego służyły. Wychodzimy w pełni zadowoleni, aby na koniec naszej wyprawy zagrać na cymbałach w ogrodzie sensorycznym…

Kres naszej wyprawy nieuchronnie się zbliża, wsiadamy do busa i kierujemy się w stronę tak dobrze nam znanej i ukochanej szkoły w Miliardowicach. Chciało by się rzec: to już jest koniec… tak eskapada dotarła fizycznie do mety, ale tak naprawdę to dopiero start w biegu po mądrość, wiedzę, oczytanie, umiejętności, erudycję…

/Katarzyna Bandel/


AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Carousel imageCarousel imageCarousel image

17 września 2021, klasa 5a przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata.
W tej akcji nie chodzi tylko o to aby posprzątać śmieci, ale również o to aby nie śmiecić oraz aby poprawnie segregować śmieci.
Podczas akcji 3 uczennice z klasy 5a nagrały reportaż dokumentujący wydarzenie.
Dziewczynki zajęły drugie miejsce za poniższy reportaż i otrzymały w nagrodę grę edukacyjną.
Ponadto wszyscy uczniowie z klasa 5a biorący udział w akcji otrzymali pamiątkowe ekologiczne torby na zakupy.


ZOBACZ REPORTAŻ

/Martyna Kopeć, Maja Krzempek, Marysia Piprek

Monika Ryrych/


KONKURS RECYTATORSKI KLAS 1-3

Carousel imageCarousel imageCarousel image

19 listopada 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski, wzięli w nim uczniowie z klas 1-3.
Uczestnicy mogli zaprezentować wybrane przez siebie fragmenty prozy.
Komisja (w składzie:
p. Joanna Linnert i p. Marzena Kocoń) oceniała ciekawą interpretacje utworów,
dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Zwycięzcą konkursu został Filip Grabiarz z kl.1b.

II miejsce zajęła Małgorzata Ruszyńska z kl.2.

Na duże uznanie zasłużyli również pozostali uczestnicy konkursu:

Marlena Pindel kl.1a

Liliana Budny kl.1b

Jan Feruga kl. 2

Martyna Zolich kl.3a

Nadia Mazur kl. 3a

Nina Koprzywa kl.3b

Patryk Jarczok 3b

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

/Marzena Lasek/


"CZTERY PORY ROKU RĘKĄ CZYNIONE. LUDZIE Z PASJĄ"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

W ramach programu edukacyjnego „Liga Naukowa z Lotosem - Zdolni z Czechowic- Dziedzic. Gminy z zapałem” w naszej szkole jest realizowany projekt „Cztery pory roku ręką czynione. Ludzie z pasją”, w którym biorą udział uczennice z klasy 5 b: Zofia Szwed, Martyna Preisner i Nikola Orawiec pod kierunkiem p. Marzeny Lasek i p. Joanny Polczyk.

Całe przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery etapy. Każdy z nich nawiązuje do jednej z pór roku. Celem projektu jest m.in. rozwijanie zainteresowań i talentów poprzez udział w warsztatach z miejscowymi artystami, ludźmi z pasją i pomysłem.

Nasze cykliczne spotkania rozpoczęłyśmy od jesieni. Pierwszym zaproszonym gościem była p. Katarzyna Szczyrbowska-Bilor, która zapoznała uczennice z techniką wyplatania i ozdabiania wianków oraz podała kilka cennych wskazówek, jak w prosty, ale efektowny sposób udekorować biesiadny stół.

Drugim gościem była p. Dorota Szczepanik, która pokazała różne techniki wykonania kwiatów z bibuły, tj. skręcanie, zwijanie, rolowanie czy wycinanie. Bibułkarstwo –polegające na robieniu ozdobnych kwiatów było tradycyjnym rzemiosłem w wielu regionach Polski. Obecnie zajmują się nim jedynie twórcy ludowi, świadomie kultywujący dawne tradycje oraz pasjonaci, tacy jak pani Dorota.

Zobaczcie efekty naszej pracy.

/Marzena Lasek, Joanna Polczyk/

SUKCES NASZEJ UCZENNICY

W dniu 17.11.2011 r. w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbył się X Powiatowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy.
W konkursie brały udział 34 szkoły z powiatu bielskiego.

Do finału konkursu zakwalifikowała się nasza uczennica Małgorzata Tittor z klasy 8b
i
zajęła w nim PIERWSZE MIEJSCE.

GRATULUJEMY!

/Renata Wrzoł/


APEL Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Tegoroczny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości został przygotowany przez uczniów kl. 5b pod opieką p. Marzeny Kocoń.

Koleżanki oraz koledzy przypomnieli zgromadzonym na tej uroczystości, jak długą drogę musieli pokonać Polacy, aby cieszyć się wolnością. W trakcie przedstawienia przywołane zostały nazwiska wielkich Polaków, wydarzenia historyczne, o których trzeba i należy pamiętać. Zgromadzeni mogli również wysłuchać znanych pieśni patriotycznych.

Była to ciekawa lekcja historii.


/Marzena Kocoń/

"ŚWIĘTO DRZEWA"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Z okazji ,,Święta Drzewa” uczniowie z klasy 8b pod opieką p. Lucyny Skrudlik-Augustyniak przygotowali apel z wykorzystaniem japońskiej techniki opowiadania – kamishibai. Jest to teatr czytania, opowiadania plansz z obrazkami i tekstem w kartonowej lub drewnianej skrzynce (butai).

Uczniowie przedstawili opowieść ,,Dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka’’. Dotyczyła ona problemu zmniejszania się obszarów leśnych na świecie na skutek działalności człowieka. Miała na celu zwrócenie uwagi na rolę drzew, z obecności których czerpie korzyści długa lista odbiorców.

W trakcie apelu klasa 1a zaprezentowała ciekawy model drzewa, do wykonania którego wykorzystała stary parasol. Natomiast przedstawiciele z klasy 2 przedstawili wszystkim swoje prace wykonane z okazji tego święta podczas lekcji: m.in. plakaty dotyczące budowy warstwowej lasu i zielniki z liśćmi poszczególnych drzew.

Dekorację stanowiły plakaty wykonane przez poszczególne klasy pod hasłem ,,Co dają nam drzewa’’.


/tekst: Lucyna Skrudlik-Augustyniak

zdjęcia: Ewa Janusz, Małgorzata Tittor, Amelia Jęcek/


KOLEJNA EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI eTWINNING
DLA NASZEJ SZKOŁY

ac189b27b21a08c8_eql_pl-1.pdf

Nasza szkoła otrzymała jeszcze jedną odznakę:

Europejską Odznakę Jakości eTwinning - za pracę w projekcie eTwinning "The Multilingual Book".

Projekt ten był kontynuacją projektu z roku poprzedniego, o nazwie "Write for the Multilingual Book", za który też zostaliśmy nagrodzeni.
Wynikiem obu projektów było powstanie międzynarodowej książki z opowiadaniami uczniów./Elżbieta Rogowiec/


EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI eTWINNING

b5179b8bb21a08c8_eql_pl-1.pdf

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning "Let's discover the positives". Oznacza to, że praca nauczyciela prowadzącego projekt, praca uczniów i praca całej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.


W związku z tym, otrzymaliśmy certyfikat, który możemy dołączyć do swojej strony internetowej (stron internetowych) lub wystawić w widocznym miejscu w swojej szkole. Ponadto nasz projekt został pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu: www.etwinning.net.


Nagrodzony projekt był opracowany przez panią Elżbietę Rogowiec i panią Monikę Fuchs, a dołączyły do niego liczne szkoły z Turcji oraz Włoch, Chorwacji i Jordanii.


/Elżbieta Rogowiec/


🌳👏SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 👏🌿

Carousel imageCarousel image

W konkursie plastycznym na plakat promujący zasady ekologii i ochronę środowiska
Sprzątanie Świata 2021”
zorganizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
sukcesy odnieśli nasi uczniowie.


II miejsce zdobyła Jagoda Matwiejuk z klasy 3B,


zaś wyróżnienia:

Michał Hochel z klasy 1A

Marta Żoczek z klasy 1A

Alicja Wrońska z klasy 1A

Gabriel Kroczek z klasy 3B.


Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. 😊/Ewa Janusz/


KONFERENCJA "SZTUCZNA INTELIGENCJA
W PROJEKTACH eTWINNING"

Carousel imageCarousel imageCarousel image

W środę 6 października 2021 roku panie Elżbieta Rogowiec i Monika Fuchs wzięły udział w ogólnopolskiej konferencji warsztatowej zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowe Biuro eTwinning pt. „Sztuczna inteligencja w projektach eTwinning”. Szkolenie odbyło się w Cambridge Innovation Center w Warszawie. Celem konferencji było zapoznanie z najnowszymi trendami edukacyjnymi dotyczącymi sztucznej inteligencji. Zostały zaprezentowane ciekawe pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektach eTwinning i na zajęciach lekcyjnych, a także możliwości i korzyści, jakie przynosi stosowanie w edukacji najnowszych technologii i narzędzi TIK.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Najpierw uczestnicy wysłuchali wykładów „Czy kodowanie jest niezbędne? Umiejętności cyfrowe a sztuczna inteligencja” oraz „Nowoczesne technologie w projektach eTwinning”. Następnie, podczas części warsztatowej, nauczyciele wzięli udział w zajęciach takich jak „Kiedy dom zaczyna być inteligentny?”, „Interaktywna metoda projektu w międzynarodowej współpracy online”, „Wirtualny asystent uczniów i nauczycieli”, „STEAM i sztuczna inteligencja” oraz „Inteligentne roboty w Smart City”. W przerwie można było bliżej zapoznać się z nauczycielami – pasjonatami z całej Polski, ale także i z robotem, który rozpoczął część wykładową. Była nawet okazja, aby pobawić się z robotem w zgadywanie, jakie zwierzę on naśladuje.

Konferencja była bardzo ciekawa i pokazała, że otwarcie się na rozwiązania nowoczesnych technologii niesie ze sobą nie tylko wiele korzyści, ale także staje się koniecznością w szybko rozwijającym się świecie. Warto zaprzyjaźnić się z botami, zaufać możliwościom technologii i z większym entuzjazmem otwierać się na adaptację takich rozwiązań w szkole – pozwolić, by technologia nas odciążyła i zmieniła nasz komfort życia.

/Elżbieta Rogowiec/


"PAMIĘĆ JEST SKARBNICĄ I STRAŻNIKIEM
WSZYSTKICH RZECZY"

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Celem włączenia się do tych działań jest upamiętnianie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Właśnie dlatego uczniowie klasy 8B wraz z wychowawczynią (tak jak co roku) odwiedzili lokalne miejsce pamięci – oddali hołd Karolowi Delongowi, którego postać i oddanie ojczyźnie upamiętnia „Dąb Katyński” zasadzony na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie w 2007 roku. Przypomnieliśmy sobie także historię związaną z tą postacią. Młodzi ludzie z powagą i zainteresowaniem wysłuchali wspomnień Małgorzaty Tittor i mamy uczennicy, gdyż Karol Delong to przodek Państwa Tittor. Ósmoklasiści uświadomili sobie, jak istotne jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy związani są z historią regionu i lokalnego społeczeństwa.

Małgosia Tittor – uczennica klasy 8B – to osoba bardzo zaangażowana w działania na rzecz pamięci bohaterów narodowych. Jej praca literacka znalazła się w publikacji „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Książka zawiera teksty zwycięzców i wyróżnionych w wojewódzkim konkursie historyczno – literackim zorganizowanym przez poseł do Parlamentu Europejskiego – Panią Jadwigę Wiśniewską. Małgorzata jako laureatka została w tym roku zaproszona wraz z rodziną na „Zaduszki Katyńskie” do sali koncertowej Polskiego radia Katowice. Publikacja z pracą uczennicy trafiła do szkolnej biblioteki, a informacje na temat uroczystości można było przeczytać na stronie czecho.pl.

Takie wydarzenia przypominają, czym jest współczesny patriotyzm i jaka jest ogromna wartość przeszłości jako łącznika z żyjącymi współcześnie.


/Joanna Linnert/


POMAGAMY ZWIERZĘTOM W POTRZEBIE

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt, dlatego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego na terenie naszej szkoły w dniach 22 i 23 października została przeprowadzona zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska „Reksio” w Bielsko – Białej.

Na ogłoszony apel licznie odpowiedzieli uczniowie z klas 1 – 8, którym los „ bezdomnych” zwierząt nie jest obojętny. Zebrano mnóstwo puszek, opakowań karmy suchej oraz mokrej. Dzieci przyniosły również akcesoria, m.in.: ręczniki i koce, które są niezbędne w prawidłowej opiece nad zwierzętami.

W dniu 27 października zgromadzona karma oraz akcesoria dla zwierząt zostały przekazane pracownikowi bielskiego schroniska.

Pracownicy schroniska dziękują wszystkim uczniom za pomoc, okazane serce i aktywny udział w akcji.


/Opiekun SU: Joanna Polczyk/


WYCIECZKA KLASOWA KLASY 4B

Carousel imageCarousel imageCarousel image

22.10.2021 roku o godz.08.15 klasa 4b wraz z opiekunami: p. Joanna Polczyk i p. Magdaleną Dzikowską zwartą grupą udali się do minibusa, którym ruszyli na wycieczkę klasową, pierwszą od marca 2019 r. W czasie jazdy towarzyszył nam dobry humor.
Po godzinie jazdy dotarliśmy na miejsce, gdzie z
Przełęczy Przegibek w pełni siły i bojowego nastroju ruszyliśmy szlakiem niebieskim na Magurkę Wilkowicką (909m n.p.m). Na początku wędrówki było nam ciężko, ale później szło nam się coraz lepiej w promieniach pięknego słońca. W czasie naszego marszu robiliśmy od czasu do czasu przerwę na krótki odpoczynek i regenerację sił (zjedzenie drugiego a może już trzeciego śniadania,) a jednocześnie podziwialiśmy piękny jesienny krajobraz Beskidu Śląskiego.
Po 1,5 godzinie marszu dotarliśmy na szczyt – Magurkę Wilkowicką, gdzie znajduje się wieża widokowa (niestety nieczynna) i schronisko PTTK. W schronisku, po wypiciu kubka gorącej herbaty, zjedzeniu kolejnego posiłku i wymianie wrażeń z dzisiejszej wyprawy, ruszyliśmy w drogę powrotną.
Zejście z góry było nieco trudniejsze. Dodatkowym utrudnieniem były kamienie i leżące na nich liście. Po drodze zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową, która wymagała od nas niekiedy dużej sprawności, zwinności i zręczności. Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, dotarliśmy do mety, gdzie czekał na nas minibus. Z uśmiechem na twarzy wyruszyliśmy w drogę powrotna do szkoły, zadowoleni, że mogliśmy poznać tak ładne okolice w towarzystwie dobrej, jesiennej aury.

Zachęcamy innych uczniów do czynnego spędzania czasu. Naprawdę warto!!!!!!


WYNIKI ZBIÓRKI ŻOŁĘDZI I KASZTANÓW

Wyniki zbiórki żołędzi kasztanów:

I miejsce - klasa 1b (42,1 kg)

II miejsce - klasa 1a (33,5 kg)

III miejsce - klasa 5b (27,7 kg)

W zbiórce indywidualnej:

I miejsce - Szymon Wełna z klasy 5b (19,3 kg)

II miejsce - Michał Zmełty z klasy 4a (18,5 kg)

III miejsce - Michał Michalik z klasy 1b (17,3 kg)

Pozostali uczniowie, którzy wzięli udział w zbiórce:

z klasy 1a - Bartłomiej Martyniak, Dominik Zeman, Marta Żoczek, Gabriel Feruga

z klasy 1b - Nikodem Pinas, Jan Mol

z klasy 2 - Jan Feruga, Elżbieta Tittor

z klasy 3a - Iga Borgieł

z klasy 3b - Gabriel Kroczek, Kordian Miklar

z klasy 4b - Mikołaj Sosna, Justyna Moryto, Natan Miklar

z klasy 5a - Oliwia Zeman

z klasy 5b - Józef Tittor, Nikola Orawiec

z klasy 7a - Szymon Sawicki

z klasy 7b - Oliwier Miklar

z klasy 8a - Patrycja Kowalska

z klasy 8b - Małgorzata Tittor, Mateusz Wełna

Zbiory jesiennych darów natury zostały przekazane do Rezerwatu ,,Żubrowisko' w Jankowicach. Sprawiliście żubrom ogromną przyjemność, to ich prawdziwy przysmak.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za udział w akcji!


/Lucyna Skrudlik-Augustyniak/WYCIECZKA KLAS ÓSMYCH DO CIESZYNA
- STOLICY ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Jesienne słońce z trudem przebija się przez chłód nocy. Chociaż ciągle zimno, poranne promienie pięknie nasycają światłem pastelowe kolory liści drzew. Zapowiada się cudowny dzień …

Starym szlakiem solnym wiodącym z Rusi w stronę Moraw, niczym średniowieczni kupcy, choć znacznie szybciej i wygodniej pokonujemy drogę do Cieszyna, stolicy Śląska Cieszyńskiego, małej ojczyzny, w której przyszło nam żyć.

Już z daleka widać Wzgórze Zamkowe z kamienną koroną wystającą ponad drzewa. Drewnianymi schodami wspinamy się na wysokość 296 metrów n.p.m. Owa korona to krenelaż wieży nieistniejącego już zamku książąt cieszyńskich z linii Piastów. Obok niej bodaj najcenniejszy klejnot całego Górnego Śląska – misternie z kamiennych ciosów wzniesiona rotunda św. Mikołaja, której wizerunek każdy Polak, niekoniecznie świadomie, na rewersie 20 - złotowego banknotu, nosi w portfelu.

Aleja starych drzew posadzonych z woli Habsburgów, nowych panów ziemi cieszyńskiej, magicznie ze Wzgórza doprowadza nas do cieszyńskiej Wenecji, gdzie - podobnie jak we włoskim pierwowzorze - nad sztucznym kanałem Młynówki, w warsztatach, do których drewniane mostki prowadzą, rzemieślnicy trudnili się swym fachem. Dziś spacerują tędy zakochani i turyści na próżno nasłuchując skrzypienia młyńskich kół czy turkotu warsztatów tkackich.

Z Wenecji już blisko do miejsca, gdzie Cieszyn wziął swój początek. Do Studni Trzech Braci. Uśmiechamy się do legendy, która czyni z dziś prowincjonalnego miasta najstarszą miejscowość w Polsce. I choć rozum i logika każą nie wierzyć ustnemu przekazowi, duma unosi nas stromymi uliczkami na Rynek. I… ??? Niestety to nie Kraków, ale okazuje się, że małe też jest piękne i równie w wydarzenia bogate. Tu szlachetni mieszczanie i ciekawscy gapie witali księcia Józefa Poniatowskiego w drodze po śmierć na polach Lipska jadącego i cesarzy z rodu Habsburgów – uciekającego przed Napoleonem Franciszka I czy Franciszka Józefa, który przy okazji manewrów wojskowych osobiście uświetnił otwarcie nowej Sali Obrad miejskiego Ratusza.

Na koniec, odwiedzając największy po dziś dzień na Górnym Śląsku ewangelicki kościół łaski, przekonaliśmy się, że wyjątkowość Śląska Cieszyńskiego tkwi nie tylko w jego bogatej historii, która pozostawiła po sobie wiele zabytków. To ziemia wielu narodów, które żyły to obok, a czasem wbrew sobie – Polaków, Czechów, Niemców, Żydów … i kilku religii.

Ów swoisty tygiel kultur i wyznań, którym Cieszyn był przez wieki, stworzył niepowtarzalną atmosferę miasta, które można nazwać esencją europejskości. To nasza Mała Ojczyzna!!!


/tekst: Renata Kopeć

zdjęcia: Małgorzata Tittor, Amelia Jęcek/


🍁🍂PODSUMOWANIE SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO
"WIANEK PANI JESIENI"
🍂🍁

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

28 i 29 X 2021r. odbyło się rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu „WIANEK PANI JESIENI”. W konkursie wzięło udział 30 uczniów z klas 1-7. Wszystkie wianki zachwyciły organizatorki i pracowników szkoły swoją oryginalnością. Uczniowie wykazali się olbrzymią kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem. Wybór był bardzo trudny, dlatego organizatorki postanowiły przyznać - oprócz miejsc na podium - aż siedem wyróżnień.


Nagrody i dyplomy otrzymali wszyscy uczniowie. Dyplomy sfinansowane zostały przez Radę Rodziców, zaś wszystkie nagrody - rzeczowe oraz słodycze - ufundowała Pani Iwonka Londzin, która od lat wspiera nas nagrodami przy organizacji rodzinnych konkursów. Po stokroć dziękujemy❤️❤️❤️


Wyniki:

I miejsce - Miłosz Majcherczyk, klasa 5B

II miejsce - Dominik Zeman, klasa 1A

III miejsce- Michał Zmełty, klasa 4A


Wyróżnienia:

Lena Bednarz, klasa 1B

Alicja Wrońska, klasa 1A

Kinga Weissmann, klasa 1B

Iga Borgieł, klasa 3A

Martyna Zolich, klasa 3A

Martyna Ponc, klasa 4B

Maja Żur, klasa 7B


Udział:

Jakub Truss, klasa 1A

Michał Hochel, klasa 1A

Jakub Dyrda, klasa 1B

Michał Michalik, 1B

Maria Kocurek, klasa 2

Marek Czylok, klasa 2

Jan Feruga, klasa 2

Michał Gabzdyl, klasa 2

Jakub Gancarczyk, klasa 2

Elżbieta Tittor, klasa 2

Cezary Zygma, klasa 2

Małgorzata Ruszyńska, klasa 2

Oliwia Strach, klasa 2

Nadia Bortel, klasa 3A

Karolina Szwed, klasa 3A

Jagoda Matwiejuk, 3B

Julia Kaszok, klasa 4A

Karolina Żmij, klasa 4A

Zofia Szwed, klasa 5 B

Mikołaj Gancarczyk, klasa 5B


Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w naszym konkursie.


Wianki zostaną wystawione na aukcję i zlicytowane, a cały dochód przeznaczony zostanie na zakup gier planszowych do świetlicy szkolnej.


Zobacz szczegóły licytacji oraz fotorelację z rozdania nagród na Facebooku szkolnym 😊


/Ewa Janusz, Aleksandra Greczka/


WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"ŻUCZEK BRONEK RUSZA W ŚWIAT"

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bronowie.

Zaprojektowany w czerwcu Żuczek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie został zabrany przez chętnych uczniów i namalowany na niewielkim kamyku, który zabrali ze sobą w ciekawe miejsca podczas wakacji. Z przesłanych fotografii przedstawiających Żuczka Bronka podczas wakacyjnych podróży, szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Lucyna Skrudlik-Augustyniak, p. Ewa Janusz, p. Jarosław Kuś wyróżniła w poszczególnych kategoriach wiekowych zdjęcia:

Elżbiety Tittor z klasy 2, Patryka Jarczoka z klasy 3b, Szymona Wełny z klasy 5b i Małgorzaty Tittor z klasy 8b.

Gratulujemy!

/Lucyna Skrudlik-Augustyniak/


WYCIECZKA KLASY 7A DO ZATORLANDU

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

15 października 2021 r. o godz. 8:45 rozpoczęła się nasza, czyli klasy 7a, podróż autokarem do Zatorlandu. Mieliśmy okazję zwiedzić dom stojący do góry nogami, Park Ruchomych Dinozaurów oraz Muzeum Szkieletów i Skamieniałości. Zobaczyliśmy ogromne owady i mityczne stworzenia oraz byliśmy widzami w kinie 360 i w kinie 5D. Zjedliśmy pyszny obiad, kupiliśmy pamiątki i o godz. 15:00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Wspaniale spędziliśmy czas :)

/tekst: Patrycja Gibas

zdjęcia: Małgorzata Mola/


WYCIECZKA KLASY 5B NA PRZEGIBEK

Carousel imageCarousel imageCarousel image

W dniu 15.10. 2021r. uczniowie klasy 5b, wraz z wychowawczynią - p. Marzeną Kocoń oraz ks. Zygmuntem Mizią, wybrali się na wycieczkę w malownicze okolice Beskidu Żywieckiego. Celem wyprawy było Schronisko PTTK na Przegibku. Trasa przebiegała wśród pięknie wyglądających o tej porze roku drzew, które przybrały już jesienne barwy i cieszyły oczy wędrujących.

Wspólna wyprawa była doskonałą okazją do rozmów, zabawy i lepszego poznania. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami, dowcipami, a gdy była taka potrzeba - mobilizowali do dalszej wspinaczki.

Po ok. 2 godzinach marszu wszyscy dotarli na szczyt, gdzie mogli posilić się pysznym obiadem i nieco odpocząć przed drogą powrotną.

Wycieczka była bardzo udana i dostarczyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU

/Marzena Kocoń/


❤️ "DOBRO. IM WIĘCEJ GO DAJESZ,
TYM WIĘCEJ DOSTAJESZ"
❤️

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Serdecznie dziękujemy Uczniom i Rodzicom naszej szkoły za liczny udział i zaangażowanie w organizowaną akcję „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2021”.

Wspólnie zebraliśmy 6 kartonów słodyczy, artykułów papierniczych i książek. 19 października artykuły zostały przewiezione do Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku - Białej.

/Ewa Janusz/


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

13 października odbył się w naszej szkole apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie z klasy 4b wraz z wychowawczynią, p. Joanną Polczyk, przygotowali program artystyczny.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FACEBOOKU

/Magdalena Dzikowska/


SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW

Carousel imageCarousel imageCarousel image

12 października odbyły się zawody w piłce nożnej, nasza reprezentacja zajęła 5 miejsce na 13 szkół!!
Skład: Kacper Błachut, Konrad Sobota, Konrad Wierzba, Alan Maślanka, Krystian Gacek, Norbert Łukosz, Kuba Glos, Szymon Kapias, Filip Gawlas.

Nasi reprezentanci zagrali 5 wyśmienitych spotkań, walkę o półfinał przegrali dopiero w karnych 3-2!! Jesteśmy z nich bardzo dumni!!

/Magdalena Dzikowska/


"GODZINY WYCHOWAWCZE ZE ŚWIATEM" - PODSUMOWANIE PROJEKTU

Carousel imageCarousel image

W roku szkolnym 2020/2021 klasa 4a brała udział w programie edukacyjnym przygotowanym przez Polską Akcję Humanitarną PAH.

Żyjemy w globalnym świecie, w którym wszyscy jesteśmy powiązani we wzajemne współzależności. Nie możemy uniknąć tych zależności, chociaż czasem je trudno zrozumieć.

„Godziny Wychowawcze ze Światem” to całoroczny cykl spotkań, podczas których zgłębialiśmy wyzwania współczesnego świata poprzez dyskusje, rozmowy i debaty. Podstawą edukacji globalnej jest wzajemna akceptacja, tolerancja i sprawiedliwość społeczna.

Wśród tematów poruszanych na lekcjach wychowawczych były następujące kwestie: odpowiedzialna konsumpcja, zrównoważony rozwój oraz szacunek dla drugiego człowieka. Uczniowie próbowali np. odpowiedzieć na pytanie: "Skąd się bierze głód?" Okazuje się, że problemem nie jest brak żywności, ale jej zła dystrybucja. Podczas lekcji "Kto Odkrył Polskę?", zastanawialiśmy się, czy da się odkryć miejsce, gdzie ktoś już od dawna mieszka. Podczas tych rozważań wykazaliśmy inną perspektywę "odkrycia Ameryki" przez Krzysztofa Kolumba.

Wszystkie tematy były dostosowane do poziomu emocjonalnego uczniów oraz były obudowane ćwiczeniami angażującymi uczniów takimi jak łamigłówki, kody, zagadki itp.

Podczas realizacji programu odbyło się wiele interesujących rozmów i często czuliśmy , że nasze wybory mają wpływ na ludzi mieszkających w innych częściach świata.


/Monika Ryrych/


OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
"ZAKAMAREK - EKOTRIKI NA KĄCIKI"


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Uczniowie klasy 1a wraz z wychowawczynią p. Ewą Janusz biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zakamarek - ekotriki na kąciki”.

7 października dzieci wykonały jesienne drzewa, wykorzystując: rolki z papieru, papierowe talerzyki i liście. Przy okazji pierwszoklasiści utrwalili nazwy drzew.

Piękne, kreatywne prace ozdabiają salę lekcyjną, wzbogacając kącik przyrodniczy. 😊


ZOBACZ GALERIĘ


/Ewa Janusz/


WIZYTA KLAS PIERWSZYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Na przełomie września i października klasy 1a i 1b po raz pierwszy odwiedziły naszą szkolną bibliotekę. Zapoznały się z układem książek na regałach oraz z zasadami wypożyczania zbiorów. Dzieci dowiedziały się, jak należy zachowywać się w bibliotece oraz jak traktować książki - naszych przyjaciół. Na koniec każdy uczeń mógł wypożyczyć wybrane przez siebie pozycje.
Pierwszoklasiści byli bardzo przejęci i szczęśliwi, że mogą sami wypożyczać książki. Obiecali często odwiedzać naszą szkolną bibliotekę.


/tekst: Małgorzata Mola
zdjęcia: Ewa Janusz, Joanna Szendzielarz-Ochman/

WARSZTATY Z EDUKACJI REGIONALNEJ
ORAZ EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dnia 4 października 2021 roku klasa 5a wraz z wychowawczynią, panią Moniką Ryrych, oraz nauczycielem bibliotekarzem, panią Małgorzatą Molą, zrealizowała warsztaty edukacyjne.

Wycieczka rozpoczęła się w Czechowicach-Dziedzicach, przy Pomniku Wolności, na ulicy Niepodległości. Uczniowie dowiedzieli się, że pomnik został wzniesiony w 2018 roku, z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę.

Następnie uczniowie przeszli do Ogrodu Sensorycznego, przy budynku Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Dzieci miały okazję doświadczyć historii naszego miasta poprzez 5 zmysłów. Zapoznaliśmy się z legendę o ligockim skrzacie Utopcu, kosztowaliśmy zioła rosnące w zielniku oraz graliśmy na cymbałach.

Kolejnym celem naszej wycieczki był nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zwiedziliśmy Oddział Dziecięcy, Czytelnię, Wypożyczalnię dla Dorosłych oraz Dział Audiowizualny. Zapoznaliśmy się także z instrukcją obsługi książkomatu oraz wzięliśmy udział w warsztatach czytelniczych, poszerzając naszą wiedzę na temat komiksów.


/Monika Ryrych, Małgorzata Mola/


DZIEŃ CHŁOPCA W NASZEJ SZKOLE

30 września w naszej szkole odbył się Dzień Chłopaka. W każdej klasie dziewczynki inaczej uhonorowały swoich kolegów. Samorząd Uczniowski dziękuje uczniom, którzy tak licznie przyłączyli się do wspólnej zabawy. Elementy charakterystyczne dla męskiego stroju (muszki, krawaty, kaszkiety) mogliśmy podziwiać w różnych i bardzo oryginalnych wariantach. Każdy z uczniów otrzymał w tym dniu słodki poczęstunek.

ZOBACZ FOTORELACJĘ NA FACEBOOK-u

ZAKAMAREK - EKOTRIKI NA KĄCIKI
- PROJEKT EDUKACYJNY

W projekcie bierze udział klasa 1A wraz z wychowawczynią Ewą Janusz
oraz
klasa 3B z wychowawczynią Aleksandrą Greczką.

"GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE" - PROJEKT EDUKACYJNY


Nasza szkoła przystąpiła do projektu


GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE
– 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!


"SPRZĄTANIE ŚWIATA" Z KLASĄ 5A